Farmors jul-limpa

1 liter ljummet vatten (ca 37grader slås på en burk (el kartong) farin och 1 hg margarin.
När allt löst sig tillsätter man 1 tsk salt, 2 pkt jäst,1 kg vete, 1 kg rågsikt, några teskedar krossade brödkryddor ( anis och fänkål)
Allt arbetas ihop, helst i en assistent, till en smidig deg, som släpper bunken.
Degen delas i 6 delar och formas till limpor, ”levar” två stycken på varje plåt, som är täckt med bakplåts-papper (ej smörgåspapper)
Lägg bakhandukar över limporna och låt allt jäsa på dragfri plats i 2 timmar.
Värm under tiden upp ugnen till 175 gr. Sätt in första plåten utan bakdukar på nedre falsen tills ”leven”, limpan alltså, fått fin färg. Detta tar nog ½ timme eller mer,
Pensla sedan limporna med hett, kokande vatten, så blir de blanka och den yttre sötman, kommer fram tydligare
Linda in de färdiga levarna i handukar, så de får kallna.
Dela limporna på mitten och frys in i fryspåse!

Publicerat i Mat

Create bootable USB stick from ISO in Mac OS X

Convert the ISO to UDRW format

$ hdiutil convert -format UDRW -o destination_file.img source_file.iso

Prepare the USB stick

$ diskutil list
$ diskutil partitionDisk /dev/disk4 1 "Free Space" "unused" "100%"

Copy the image to the USB stick

$ dd if=destination_file.img.dmg of=/dev/rdisk4 bs=1m
$ diskutil eject /dev/disk4
Publicerat i Mac

Openssl, convert

Convert a DER file (.crt .cer .der) to PEM

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

Convert a PEM file to DER

openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der

Convert a PKCS#12 file (.pfx .p12) containing a private key and certificates to PEM

openssl pkcs12 -in keyStore.pfx -out keyStore.pem -nodes

You can add -nocerts to only output the private key or add -nokeys to only output the certificates.

Convert a PEM certificate file and a private key to PKCS#12 (.pfx .p12)

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key \
-in certificate.crt -certfile CACert.crt
Publicerat i PKI

key_buffer deprecated in MySQL

Warning message during MySQL startup

[Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of \
key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. \
Please use the full name instead.

Modify /etc/mysql/my.cnf

key_buffer_size     = 16M

Install cn=monitor on Ubuntu 14.04 LTS

Here are some notes how I install cn=monitor v3.2.1 on Ubuntu 14.04 LTS
Tribut to Andreas Andersson for a great job http://cnmonitor.sourceforge.net/
Please refer to ”CN=Monitor 3.2.1.pdf” for more information.

Prereq is a ”vanilla” Ubuntu 14.04 LTS server

Install LDAP client

$ sudo apt-get install ldap-utils

$ dpkg --get-selections | grep ldap
ldap-utils		install
libldap-2.4-2:amd64	install

Avoid common name validation in certificates for LDAPS

$ vi /etc/ldap/ldap.conf
TLS_REQCERT never

Install Apache2

$ sudo apt-get install apache2

Install PHP:

$ sudo apt-get install php5 php5-cli php5-ldap

$ dpkg --get-selections | grep php
libapache2-mod-php5    install
php5          install
php5-cli                install
php5-common             install
php5-json        install
php5-ldap               install
php5-readline           install

Install MySQL:

$ sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

$ dpkg --get-selections | grep php
libapache2-mod-php5   install
php5          install
php5-cli        install
php5-common       install
php5-json        install
php5-ldap        install
php5-mysql       install
php5-readline      install

key_buffer_size-depricated

Unzip cnmonitor-3.2.1-1.zip in /usr/share

$ sudo unzip cnmonitor-3.2.1-1.zip -d /usr/share

Install database schema

$ mysql -u root -p < /usr/share/cnmonitor/sql/mysql.sql

Restart Apache Web server

$ sudo service apache2 restart

Move config directory to /etc, create symbolic link and set file permissions:

$ sudo mv /usr/share/cnmonitor/config /etc/cnmonitor
$ sudo ln -s /etc/cnmonitor /usr/share/cnmonitor/config 
$ sudo chown -R root:www-data /etc/cnmonitor
$ sudo chmod -R 650 /etc/cnmonitor
$ sudo chmod -R +x /usr/share/cnmonitor/bin

Copy cnmonitor.conf to conf-available directory

$ sudo cp /usr/share/cnmonitor/conf/httpd/cnmonitor.conf /etc/apache2/conf-available/.

Enable cnmonitor configuration in Apache Web server

$ sudo a2enconf cnmonitor

Activate the new configuration

$ sudo service apache2 reload

Configure cn=monitor

Please refer to section ”5. Configuration” in CN=Monitor 3.2.1.pdf

Openssl, s_client

Retrieve and parse certificate from server

$ echo | openssl s_client -connect servername:443 \
| openssl x509 -noout -text
 openssl s_client -CAfile ./CAcert.pem -connect servername:1636 -ssl3
 openssl s_client -connect servername:1636 -cert clientcert.cer -certform DER -key clientkey.key

Parse an ASN.1 sequence.

$ openssl asn1parse -inform DER -in sample.cer -dump
Publicerat i PKI