jinfo ”can’t attach to the process”

Tried to run jinfo on my Ubuntu 12.04 and got this error message:

$ ./jinfo <vmid>
Error attaching to process: sun.jvm.hotspot.debugger.DebuggerException: Can't attach to the process

enabled debugging:

echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope

and tried again:

$ ./jinfo <vmid>
Attaching to process ID <vmid>, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
...
...
$ 

Solution found here:
http://blog.thecodingmachine.com/fr/content/fixing-java-memory-leaks-ubuntu-1104-using-jmap

OpenDJ – setup

Prereq is OpenDJ installed in /opt/opendj

$ sudo su - opendj
$ /opt/opendj/setup \
--cli \
--no-prompt \
--doNotStart \
--baseDN "dc=example,dc=com" \
--addBaseEntry \
--ldapPort 1389 \
--adminConnectorPort 4444 \
--enableStartTLS \
--ldapsPort 1636 \
--generateSelfSignedCertificate \
--acceptLicense \
--rootUserDN "cn=Directory Manager" \
--rootUserPassword [password] \
--hostname [hostname]

Start OpenDJ at boot

$ sudo /opt/opendj/bin/create-rc-script \
 --outputFile /etc/init.d/opendj \
 --userName opendj
$ sudo update-rc.d opendj defaults

OpenDJ – import ldif offline

$ /opt/opendj/bin/stop-ds
$ /opt/opendj/bin/import-ldif \
--append \
--includeBranch "dc=example,dc=com" \
--excludeBranch "cn=log,dc=example,dc=com" \
--ldifFile /tmp/export.ldif \
--rejectFile /tmp/rejectimport.ldif \
--skipFile /tmp/skipimport.ldif

OpenDJ – export ldif

Export ldif without operational attributes (switch -O)

$ /opt/opendj/bin/export-ldif \
--excludeOperational \
--includeBranch "dc=example,dc=com" \
--excludeBranch "o=Test,dc=example,dc=com" \
--backendID userRoot \
--ldifFile /tmp/export.ldif

Signature

Baráti üdvözlettel / Best regards / Cordiali Saluti / Cordialement /
Lep pozdrav / Ma3 atjab alta7ijat / Me Filikous Xairetismous /
Med venlig hilsen / Med vennlig hilsen / Med vänliga hälsningar /
Met vriendelijke groeten / Mit freundlichen Grüssen /
Saludos Cordiales / Saygilarimla / Tervitustega / Vsego horoshego /
Vsjogo najkraschogo / Ystävällisin terveisin / Z powazaniem

Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx x
XX-XXX XX XXXXXXXXXX
XXXXXX
______________________________________________________________________
Tel +xx xxxxxxxxx
x.xx@xxxxx.xxx

”As we know, there are no known knowns. There are things we know we
know. We also know there are known unknowns. That is to say there
are some things we do not know. But there are also unknown unknowns,
the ones we don’t know we don’t know.”

Java parameters

Dump of the GC history when OOM exception.

-XX:+DumpGCHistoryOnOutOfMemory

Conf java for remote JMX

-Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=9010
-Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false

GC logging

Requires at least java 1.6.0_45

-Xloggc:/tmp/gc.log -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=50M

can be adde to .lax-file

lax.nl.java.option.additional=

Pitepalt

Paltrecept går det 13 på dussinet (minst 😉 men såhär gör jag.

Ingredienser:

1,5 kg rå skalad potatis
350 g (ca 7 dl) Kornmjöl
120 g (ca 2 dl) Vetemjöl
1-2 tsk salt
400 g rimmat bogfläsk (helst skivat) eller Quornfärs

Till kokning:

3-4 l vatten
1 msk salt

Arbetsgång:

  1. Stek bogfläsket, ta bort svål och fett, skär sen i små tärningar (5-8mm)
  2. Koka upp vatten i paltgrytan
  3. Mal potatisen i kvarn eller ”hacka” den i matberedare
  4. Häll över potatisen i hushållsassistenten
  5. Starta hushållsassistenten och häll försiktigt i kornmjöl, vetemjöl, salt och forma en deg.
  6. Lägg ner paltsleven i det kokande vattnet
  7. Skölj händerna i vatten och platta ut en klick av degen i den våta handen. Lägg en hög fläsk eller vegetariskt alternativ mitt på. Knip ihop degen, runt fläsket, till en boll.
  8. Lägg ner palten i paltsleven och håll palten strax under ytan tills ytan ”koagulerat” dvs tills det inte ”ryker” från palten. Släpp ner den på botten.
  9. När palten flyter upp till ytan är den klar och kan ätas men det är lämpligt att koka den ytterligare en stund.
Publicerat i Mat

Interactive Windows Service

Install interactive Windows Service

Windows doesn’t allow apps to see JVMs started as Windows Service so one solution is to install a service using sc.exe – that will open a command prompt under local service account by executing this on cmd window.

C:\>sc create cmdservice binpath= "cmd /K start" type= own type= interact

Start cmdservice

C:\>sc start cmdservice

[SC] StartService FAILED 1053:

The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.

Connect to the cmd shell

In the “Interactive Services Detection”, click on “View the message”